Поділ земельної ділянки
 
Поділ земельної ділянки – ділення однієї ділянки на декілька земельних ділянок з виготовленням окремих правовстановлюючих документів на кожну з них та присвоєнням окремих кадастрових номерів.

 
 
 
 
 
 
Документи необхідні для поділу земельної ділянки:
  • нотаріально посвідчена копія заяви про поділ земельної ділянки (договору поділу земельної ділянки), рішення суду;
  • нотаріально посвідчена копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку (державний акт, договір оренди тощо);
  • нотаріально посвідчена копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно та матеріалів технічної інвентаризації (при їх наявності);
  • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Важливо:
  • нотаріально посвідчена заява про поділ земельної ділянки – потрібна, якщо поділу підлягає ділянка, що належить одному власнику.
  • договір поділу земельної ділянки – потрібен, коли поділу підлягає ділянка, що належить декільком власникам і у новоутворених ділянок будуть окремі власники.
Договір поділу земельної ділянки укладається на основі плану поділу земельної ділянки.
Поділ і об’єднання земельних ділянок  - це процедури обернено протилежні, але документи та процес повністю ідентичний один одному.

Процедура поділу (об’єднання) земельної ділянки:
  1. розробка землевпорядної документації по поділу земельної ділянки;
  2. перевірка цієї документації в органах по земельним ресурсам, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам та отримання Витягів з Державного земельного кадастру на новоутворені земельні ділянки, з новими кадастровими номерами, після отримання витягів з ДЗК новоутворені ділянки вже можна буде перевірити на Публічній кадастровій карті України.
  3. реєстрація права власності на земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, отримання витіяв з державного реєстру речових прав про реєстрацію права власності на земельну ділянку, кожну окремо.
Термін виконання: від 3-х до 5-ти тижнів (в залежності від місця розташування ділянки).
 
Скористайтесь формою ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ, в якій одразу передбачена можливість завантаження необхідних документів, що будуть доставлені в нашу скриньку та будуть використанні лише для проведення попереднього аналізу робіт та визначення вартості надання послуг.