Приватизація земельної ділянки
29 серпня 2015
Приватизація земельної ділянки
Приватизація земельної ділянки проводиться шляхом розробки та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який містить в собі інформацію про земельну ділянку (розміри, площу, призначення, угіддя), її геодезичні дані та координати, дозволи та висновки відповідних органів.

Документи необхідні для розробки та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
 • оригінал дозволу на розробку документації із землеустрою;
 • оригінал графічного матеріалу на якому зображено місце розташування земельної ділянки;
 • нотаріально посвідчена копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно та матеріалів технічної інвентаризації (при їх наявності);
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Покрокова схема приватизації земельної ділянки:

Громадянин, що бажає приватизувати земельну ділянку подає клопотання (зразок в форматі word можна завантажити в кінці) до відповідної сільської, селищної або міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або до державної адміністрації або іншого органу виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до їх повноважень.
 
У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовна площа. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, це може бути будь-яка карта, на якій буде умовно позначена ваша земельна ділянка (бажано щоб це було зроблено на основі Публічної кадастрової карти з прив’язкою до суміжних ділянок з кадастровими номерами).
 
Додатки до клопотання:
 • графічні матеріали на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
 • нотаріально посвідчена копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно та матеріалів технічної інвентаризації (при їх наявності);
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, що посвідчуються написом «Згідно з оригіналом», проставляється дата  посвідчення підпис та ініціали і прізвище особи;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 • якщо земельна ділянка знаходиться в садовому товаристві (СТ), то необхідно додати довідку з садового товариства про те, що заявник є його членом та користується земельною ділянкою на яку від подає це клопотання, та копію частини генерального плану садового товариство (чи іншої наявної схеми) із позначенням ділянки та підписом голови садового товариства і печаттю СТ.
 • для м. Києва: графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру (черговий кадастровий план) та витяг з містобудівного кадастру.
Порядок передачі земельної ділянки у власність в м. Києві регламентується не тільки Законами України але і Порядком передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві (Рішення КМР від 4 березня 2015 року N 195/1060).

Важливо: клопотання необхідно підготувати в 2-х екземплярах, щоб одне залишити у відповідному органі, а інше разом з вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації залишити собі для оперативного контролю сану його розгляду.

Відповідний орган, до якого було подано клопотання, розглядає його у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. 

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Наприклад: ви захочете отримати земельну ділянку під забудову житлового будинку в межах паркової зони.

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання, відповідний орган, до якого було його подано, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган, до якого було подано клопотання. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Після отримання відповідного дозволу на розробку документації, або повідомленя відповідного органу, до якого було подано клопотання, про замовлення проекту землеустрою, відбувається розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Розробка проектів землеустрою відбувається землевпорядною організацією, в складі якої працюють сертифіковані інженери-землевпорядники.

В процесі виконання робіт проводиться геодезична зйомка меж земельної ділянки та встановлення поворотних точок межі вашої ділянки, в результаті чого буде підписано Акт прийомки-передачі межових знаків.

Відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельним ресурсам, а у разі, якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту або на ділянці розташовано об’єкт будівництва чи планується розташування такого об’єкта, проект подається також на погодження до органів архітектури. У разі відведення певних категорій земель необхідно отримати додаткові погодження, але це рідкість.

Важливо: до органу по земельним ресурсам подається оригінал розробленого проекту, а до інших інстанцій копія завірена розробником документації.

Органи, що погоджують проект відведення земельної ділянки зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою або копії такого проекту безоплатно надати  свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Органам, що погоджують проект землеустрою забороняється вимагати:
 • додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України "Про землеустрій";
 • надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

Кожен орган здійснює розгляд та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки самостійно та незалежно від погодження проекту іншими органами.

У висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).

Органами, що погоджують проекти землеустрою, може бути відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки.

Після того, як отримано всі погодження, проект землеустрою подається до Центру надання адміністративних послуг, по місцю розташування земельної ділянки, для реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК) та присвоєння кадастрового номера. Через 14 календарних днів з дня реєстрації заяви про реєстрацію земельної ділянки державний кадастровий реєстратор повинен надати витяг з ДЗК, на підтвердження реєстрації, або приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки з визначенням причин такої відмови.

Отримавши витяг з ДЗК про земельну ділянку необхідно подати його, разом з проектом відведення земельної ділянки до відповідного органу, до якого було подано перше клопотання, з проханням затвердити проект землеустрою та передати земельну ділянку у власність.

Дійсно законних підстав відмовити в цьому випадку не багато, у разі відмови у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

Отримавши відповідне рішення необхідно звернутись до державної реєстраційної служби з метою реєстрації права власності на земельну ділянку.

Документи, які необхідно додати до клопотання:
 1. Оригінал рішення про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність;
 2. Оригінал витяга з Державного земельного кадастру;
 3. Копія паспорта та ідентифікаційного кода власника земельної ділянки;
 4. Квитанцію про сплату послуг.
Державна реєстраційна служба розглядає подані документи та протягом 14 робочих днів приймає рішення про реєстрацію права власності на земельну ділянку або мотивовану відмову.

Результатом виконання всіх робіт є – свідоцтво про право власності на земельну ділянку та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку.