Порядок надання в оренду земельної ділянки в м. Київ 2018
17 квітня 2018
Порядок надання в оренду земельної ділянки, що розміщена на території м. Київ
Порядок надання в оренду земельної ділянки, що розміщена на території м. Київ, регламентується Земельним кодексом України, законом України «Про оренду землі», законом України «Про землеустрій», Рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року N 241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві».
 
Спочатку давайте визначимось у яких випадках можна отримати ділянку в оренду без проведення аукціону визначено ст. 134 Земельного кодексу України, але якщо коротко, то уразі:
 • розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;
 • використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
 • будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);
 • будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);
 • поновлення договорів оренди землі;
 • інші випадки зазначені в ст. 134 Земельного кодексу України.
Особа, що бажає отримати в оренду земельну ділянку подає клопотання до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань (вул. Хрещатик, 32а) про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з метою одержання земельної ділянки в користування на правах оренди.
Важливо: якщо Ви бажаєте отримати земельну ділянку для комерційних цілей (магазин, СТО, тощо) і на цій ділянці відсутні будівлі та споруди, що належать Вам, то отримати її можливо тільки за результатом проведення земельного аукціону.
У клопотанні зазначаються адреса ділянки, цільове призначення, її орієнтовна площа.
До клопотання додаються наступні документи:
 • графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки (це може бути будь-яка карта, на якій буде умовно позначена ваша земельна ділянка, бажано щоб це було зроблено на основі Викопіювання з Чергового кадастрового плану м. Києва або Публічної кадастрової карти з прив’язкою до суміжних ділянок з кадастровими номерами);
 • нотаріально посвідчена копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно та матеріалів технічної інвентаризації (при їх наявності);
 • для фізичних осіб: копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, що посвідчуються написом «Згідно з оригіналом», проставляється дата посвідчення підпис та ініціали і прізвище особи;
 • для юридичних осіб: засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).
Важливо: клопотання необхідно підготувати в 2-х екземплярах, щоб одне залишити в приймальні Київради з земельних питань, а інше разом з вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації залишити собі для оперативного контролю стану його розгляду.
Київська міська рада протягом місячного терміну повинна розглянути Ваше клопотання на сесії міської ради та надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні. Але, як свідчить практика надати дозвіл протягом місячного терміну Київській міській раді ніколи не вдавалось.
 
У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Київською міською радою не надано дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивованої відмови у його наданні, то зацікавлена особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право, замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Київську міську раду через приймальню Київради з земельних питань у місячний строк з дня укладання договору з розробником документації із землеустрою. До письмового повідомлення, в якому зазначається реєстраційний номер справи-клопотання, додається засвідчена зацікавленою особою або розробником документації із землеустрою копія договору на виконання робіт із землеустрою щодо розроблення відповідної документації із землеустрою.
 
Підставами для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою можуть бути невідповідність ініціативи щодо розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також Генеральному плану міста Києва, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель міста Києва, проектам землеустрою щодо впорядкування території міста Києва, затвердженим у встановленому законодавством порядку; подання зацікавленою особою неповного складу пакета документів, необхідних для одержання дозволу на розроблення документації із землеустрою - у разі якщо зацікавлена особа не усунула недоліки, виявлені Департаментом земельних ресурсів; виявлення в документах, поданих зацікавленою особою, недостовірних відомостей та інші підстави, встановлені законом.
 
Після отримання відповідного дозволу на розробку документації, або повідомлення КМР про замовлення проекту землеустрою, відбувається розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
Розробниками проектів землеустрою – є сертифіковані інженери-землевпорядники, яких внесено до Державного реєстру сертифікованих-інженерів землевпорядників, та, які володіють необхідним технічним устаткуванням та програмним забезпеченням.
Київські землі – сертифіковані інженери-землевпорядники.
В процесі виконання робіт проводиться геодезична зйомка меж земельної ділянки, топографічна зйомка М 1:500, та встановлення поворотних точок межі вашої ділянки, в результаті чого буде підписано Акт прийомки-передачі межових знаків.
 
За результатом цих робіт буде підготовлено Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який буде містити в собі текстові та графічні матеріали, що стосуватимуться ділянки, яка Вас цікавить.
 
Допускається збільшення площі земельної ділянки від величина, що зазначена в клопотанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою не більше ніж на 50 кв.м.
 
Зміст проекту землеустрою повинен відповідати ст. 50 ЗУ «Про землеустрій».
 
Після того, як проекту землеустрою буде розроблено його необхідно подати на погодження, відповідно до ст. 186-1 Земельного кодексу України:
 • -до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві;
 • -до Департаменту містобудування та архітектури Київської міської ради (КМДА); 
 • -до якщо ділянка розташована в межах історичного ареалу м. Києва, також необхідно проект погодити з Департаментом культури КМР (КМДА);
 • -якщо ділянка відноситься до земель історико-культурного, природоохоронного, рекреаційного призначення, чи земель водного чи лісового фонду, то проект додатково потребує погоджень від профільних органів.
Важливо: до органу по земельним ресурсам подається оригінал розробленого проекту, а до інших інстанцій копія завірена розробником документації, погодження проекту землеустрою можна здійснювати паралельно по всім органам.
Термін погодження проектів землеустрою встановлений земельним кодексом України не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою або копії такого проекту, висновок надається – безкоштовно.

Важливо: органам, що погоджують проект землеустрою забороняється вимагати:
 • додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України "Про землеустрій";
 • надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.
Кожен орган здійснює розгляд та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки самостійно та незалежно від погодження проекту іншими органами.
 
У висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений).
Важливо: органами, що погоджують проекти землеустрою, може бути відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку. Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки.
Після того, як отримано всі висновки про погодження, проект землеустрою подається до Центру надання адміністративних послуг, по місцю розташування земельної ділянки, для реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК) (присвоєння кадастрового номера). Через 14 календарних днів з дня реєстрації заяви про реєстрацію земельної ділянки державний кадастровий реєстратор повинен надати витяг з ДЗК, на підтвердження реєстрації, або приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки з визначенням причин такої відмови.
 
Наступним кроком буде внесення інформації про земельну ділянку та розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки до бази даних міського земельного кадастру (звичайна база ділянок по м. Києву, на її основі формують чергові кадастрові плани по м. Києву), що ведеться в Департаменті земельних ресурсів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Там проект відведення земельної ділянки знову проходить перевірку, навіть не зважаючи на те, що вже отримано всі необхідні погодження, і тільки після цього може бути внесений до бази даних міського земельного кадастру.
 
Отримавши всі необхідні висновки, погодження та витяги - можна подавати проект землеустрою до Київської міської ради (КМДА) на затвердження та передачу земельної ділянки в оренду (підписання договору оренди земельної ділянки). Проект землеустрою розглядається спочатку постійною комісією Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а потім буде винесено на сесію КМР (у разі позитивного висновку комісії).
 
За результатом розгляду проекту на сесії КМР буде підготовлено рішення про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду. 
 
Далі, особа на користь якої прийнято рішення про передачу в оренду земельної ділянки, звертається до Департаменту земельних ресурсів щодо отримання проекту договору оренди земельної ділянки відповідно до Типової форми договору оренди землі, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та умов передачі земельної ділянки в оренду, визначених рішенням Київської міської ради про передачу зацікавленій особі земельної ділянки в оренду.
 
До звернення зацікавлена особа надає додатки, які є невід'ємними частинами договору оренди, що передбачені Законом України "Про оренду землі", для їх перевірки на відповідність чинному законодавству та рішенням Київради. 
 
Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі між Київською міською радою та зацікавленою особою і посвідчується нотаріально.

Отримати безкоштовну консультацію або замовити проект землеустрою щодовідвдення земельної ділянки в оренду.